Toeslag voor extra maatregelen in verband met SARS-CoV-2

U kunt bij ons veilig terecht voor uw mondzorgbehandeling. Voor de extra maatregelen die wij nemen in verband met het Corona-virus zullen wij met ingang van 1 augustus 2020 een toeslag van € 4,26 per patiënt per bezoek in rekening brengen. De toeslag is ook bedoeld om de stijging van de kosten van de persoonlijke beschermingsmiddelen gedeeltelijk te dekken. De hoogte van de toeslag is bepaald door de Nederlandse Zorg Autoriteit, in samenspraak met de mondzorgkoepels.

Voor kinderen (tot 18 jaar) wordt de toeslag door alle zorgverzekeraars vergoed. Voor volwassenen geldt, dat als u aanvullend verzekerd bent voor mondzorg, de toeslag wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U kunt hierover contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Als u geen verzekering heeft, moet u de toeslag zelf betalen.

Publicatiedatum: 02-08-2020


Terug naar overzicht