Coronavirus

Coronamaatregelen

Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.

Mocht er de komende tijd iets wijzigen in uw gezondheid en u op een van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak tijdig te annuleren.

# Heeft u nu corona?

# Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?

# Bent u genezen van corona korter dan 10 dagen geleden?

# Heeft u een of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn,

    benauwdheid, koorts (meer dan 38°C)?

# Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?

# Bent u in thuisisolatie?

# Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te wassen te desinfecteren met handalcohol.

We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:

# Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.

# Volg de aanwijzingen van ons op.

# Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.

# Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

# Vóór de behandeling zullen we u 1/2 minuut laten spoelen.

In de praktijk houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiëne maatregelen genomen.

Alvast bedankt voor uw medewerking.